Gimtadienis.info

Daugybė idėjų

"Linksmi žaidimai"

 

1. Žaidimas gimtadieniui „Kopūsto kirtimas“

Žaidžiama lauke. Į žemę įkalama lazdelė – kopūstas. Reikalinga lazda kopūsto „kirtimui“.

Eiga:

Vienas gimtadienio dalyvis atsitraukia per 15 žingsnių nuo kopūsto, jam užrišamos akys, apsukamas kelis kartus ir duodama lazda eiti kopūsto kirsti (dažnai nueina ne į tą pusę ir iš to stebintiesiems daug juoko).

 

2. Linksmas žaidimas gimtadieniui „Prisipažinimas“

Eiga:

 • Vienam gimtadienio dalyviui užrišamos akys ir jis pasodinamas ant kėdės.
 • Kiti gimtadienio dalyviai apstoja jį ratu, mėgdžioja įvairius darbus ir klausia: „Kiek kartų taip darei šiandien/pernai/per visą gyvenimą?“
 • Sėdintysis turi pasakyti skaičių.

Pavyzdžiui, vienas mėgdžioja šukavimąsi. Sėdintysis, nematydamas, sako: „Šimtą kartų“.

 

3. Gimtadienio žaidimas „Mano koja“

Eiga:

 • Gimtadienio dalyviai sustoja ratu, vienas stoja į vidurį.
 • Stovintis vidury kreipiasi į kurį nors stovintįjį rate ir sako: „Tai yra mano koja“ ir rodo į ranką ar kt.
 • Užkalbintas gimtadienio dalyvis turi atsakyti priešingai, t.y. sakyti „Tai yra mano ranka“ ir rodyti į koją.
 • Tas, kuris suklysta, duoda fantą arba eina į rato vidurį ir klausinėja toliau.

 

4. Gimtadienio žaidimas „Mano brolis Jonas“

Eiga:

 • Gimtadienio dalyviai susėda ratu.
 • Vadas pasako kokį nors vardą (pvz. Jonas) ir užduoda žaidėjams klausimus, į kuriuos reikia atsakyti žodžiu, prasidedančiu pirmąja to vardo raide (J).
 • Pavyzdžiui, vadas sako: „Mano brolis Jonas“ ir klausia: „Ką jis mėgsta?“ – „Jogurtą“, „Kur jis gimė?“ – „Jonavoj“, „Koks jis?“ – „Juokingas“ ir t.t.
 • Tuomet pasakomas kitas vardas ir vėl klausinėjama.
 • Laimi tas, kuris greičiau atsako į daugelį klausimų. Neatsakęs turi duoti fantą arba po 3 neatsakymų iškrenta iš žaidimo.

 

 

5. Žaidimas gimtadieniui „Egzaminai“

Eiga:

 • Žaidimui paskiriamas egzaminatorius.
 • Vienas gimtadienio dalyvis pasako kiekvienam žaidėjui (išskyrus egzaminatorių) į ausį kokio nors daikto pavadinimą (pvz. lėktuvas, sūris, lapė, varna ir pan.).
 • Egzaminatorius eina prie kiekvieno gimtadienio dalyvio ir klausia kokio nors klausimo, į kurį žaidėjas turi atsakyti pasakydamas jam paskirto daikto pavadinimą.

Pavyzdžiui, egzaminatorius klausia: „Kas tau labiausiai patinka?“ – „Varna“ ir t.t.

 

 

6. Žaidimas gimtadieniui „Dovanos“

Eiga:

 • Gimtadienio dalyviai susėda ratu.
 • Kiekvienas savo kaimynui iš dešinės į ausį pasako, ką duosiąs šiam dovanų.
 • Tuomet kiekvienas savo kaimyno iš kairės klausia, ką su tomis dovanomis turi padaryti, nepasakydamas ką gavo dovanų.
 • Tada kiekvienas garsiai iš eilės pasako, ką gavo dovanų ir ką su jomis turi padaryti.

 

7. Žaidimas gimtadieniui „Cypt“

Optimalus gimtadienio dalyvių skaičius – nuo 8 vaikų.

Eiga:

 • Visi gimtadienio dalyviai sustoja ratu, vienas gimtadienio dalyvis užrištomis akimis pastatomas ratelio viduryje.
 • Ratelis po truputį pasisuka.
 • Vaikas užrištomis akimis prieina prie kurio nors gimtadienio dalyvio ir jį pačiupinėja. Šis pakeistu balsu sucypia.
 • Vaikas užrištomis akimis bando atspėti, kas jis/ji.
 • Jei atspėja, jo vietą užima atspėtasis ir eina į ratelį, o jei neatspėja – ratelis vėl pasisuka ir spėja toliau

.

8. Žaidimas gimtadieniui „Kiaušiniai“

Reikalingos priemonės:

4 kietai virti kiaušiniai.

Eiga:

 • Ant stalo padedami kiaušiniai ir pakviečiami 4 gimtadienio dalyviai-savanoriai.
 • Pasakoma, kad 3 kiaušiniai yra kietai virti, o vienas – žalias. Užduotis – pramušti kiaušinį kakta.
 • Visi gimtadienio dalyviai paeiliui muša kiaušinius ir paaiškėja, kad visi buvo virti.
 • Apdovanojamas drąsiausias gimtadienio dalyvis, nepabijojęs pramušti „žalio“ kiaušinio kakta.

 

9. Žaidimas gimtadieniui „Kaip bobutė/senelis daro“

Eiga:

 • Vienas gimtadienio dalyvis išrenkamas seneliu/bobute. Jis turi eiti per kambarį rodydamas įvairius judesius.
 • Kiti gimtadienio dalyviai tuo metu seka senelį/bobutę iš paskos ir kopijuoja jo/jos judesius.
 • Jei senelis/bobutė staigiai sustoja ir atsisuka, visi turi sustingti savo vietoje.
 • Jei kažkuris nespėja sustingti, iškrenta iš žaidimo.
 • Laimi likęs paskutinis „anūkėlis“.

 

Daugiau žaidimų gimtadieniui:

 1. Žaidimai vaiko gimtadieniui
 2. Žaidimai draugų gimtadieniui
 3. Žaidimai bendradarbio gimtadieniui