Gimtadienis.info

Daugybė idėjų

PUODELIS SU UŽRAŠU

 

Linksmi užrašai ant puodelio

  • Pabusk. Jau 8 val.!
  • Keep calm and drink coffee
  • Astos puodelis
  • Gera iki paskutinio lašo
  • Espress Yourself
  • Labas rytas, sako tau kavos puodukas

 • Ko norėtum? Juodos kavos. Prašom
 • Sustok, įkvėpk aromato, paragauk
 • Bloga kava yra geriau nei jokios kavos
 • Niekad nesakyk NE kavai
 • Myliu kavą besąlygiškai
 • Lai tavo kulniukai, pakelta galva ir standartai visuomet būna aukšti.
 • Moterys kuria istoriją
 • Pamiršk stiklines kurpaites, ši Princesė avi sportibačius.
 • Gyvenk, juokis, mylėk, šok, džiaukis, šypsokis
 • Aš pati nuostabiausia
 • Aš dar neišgėriau savo kavos. Neversk manęs tau trenkti.

Beautiful Mug Rug From Jeanne

 

Prasmingi užrašai, įkvepiančios mintys ant puodelio

 1. Gyvenimas niekad netampa lengvesnis. Tiesiog tu tampi geresnė.
 2. Gyvenimas – tai nėra laukimas, kol audra praeis, tai mokymasis šokti lietuje.
 3. Gyveni tik kartą, bet jei tai darai teisingai, to vieno karto užtenka.
 4. Nėra nieko neįmanomo ryžtingai moteriai.
 5. Lai saulė kasdien atneša Tau energijos, lai mėnulis leidžia Tau pailsėti naktį, lai lietus nuplauna Tavo rūpesčius, lai vėjas įpučia Tau stiprybės. Eik lengvai per pasaulį ir žinok, kad visa tai yra Tavo gyvenimo dienų grožis.
 6. Gyvenimas prasideda ten, kur baigiasi tavo komforto zona.
 7. Tu gali, jei TIKI, kad gali.
 8. Šok aukštyn, o tinklas atsiras pats.
 9. Aš pasieksiu tai, kas neįmanoma.
 10. Tu neprivalai būti nuostabi, kad kažką pradėtum, bet Tu privalai pradėti, kad vieną dieną taptum nuostabia.
 11. Sėkmė yra mažų pastangų, kartojamų diena iš dienos, suma.

"It would be so nice if something would make sense for a change"

 

Žymių žmonių mintys užrašams ant puodelio

 1. Neik keliu, kuris kažkur veda. Geriau eik ten, kur nėra jokio kelio ir palik savo pėdsakus. (Ralph Waldo Emerson)
 2. Tie, kurie nebijo skaudžiai pralaimėti, gali pasiekti didžių dalykų. (John F. Kennedy)
 3. Kasdien padaryk po vieną dalyką, kurio bijai.  (Eleanor Roosevelt)
 4. Niekad niekad niekad nepasiduok. (Winston Churchil)
 5. Sėkmė nėra galutinis taškas. Nesėkmė nėra galutinis taškas. Reikia drąsos toliau tęsti. (Winston Churchil)
 6. Visuomet būk nukreipęs veidą į saulę, tuomet visi šešėliai kris už tavęs. (Walt Whitman)
 7. Sėkmė – gauti tai, ko nori. Laimė – norėti to, ką gauni. (Dale Carnegie)
 8. Įkvėpk mane, sek manimi, arba traukis man iš kelio. (George Patton)

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."

 

Nuostabios įkvepiančios, padrąsinančios mintys iš Biblijos užrašymui ant puodeliui

  • Nėra nieko, kas būtų neįmanoma Dievui. Svajok didžiai. Mąstyk pozityviai.
  • Tavo geriausios dienos artėja. Tai yra pradžia kažko nuostabaus ir didingo.
  • 'Būk stiprus ir ryžtingas'? Taigi nesibaimink ir nenuogąstauk, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, yra su tavimi, kur tik tu eitumei!“ (Joz 1:9)
  • Visa širdimi pasitikėk VIEŠPAČIU ir nesiremk vien tik įžvalga savo. Pripažink jį visur, ką tik darai, jis ištiesins tavo kelius. (Pat 3:5,6)
  • Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. (1 Kor 13:4-8)
  • VIEŠPATS, tavo Dievas, pergalę teikiantis galiūnas, yra tavyje: jis noriai džiaugsis tavimi, atnaujins tave mylėdamas ir džiūgaus dėl tavęs giesme (Sof 3:17)
  • Tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIU, atgaus jėgas, pakils tarsi arų sparnais, – nepavargs bėgdami, nepails eidami. (Iz 40:31)
  • Nebijok, nes aš su tavimi esu, nebūgštauk, nes aš esu tavo Dievas! Tave stiprinsiu, – padėsiu tau, remsiu tave savo teisumo dešine. (Iz 41:10)
  • Būkite stiprūs ir ryžtingi! Jų nebijokite ir jų neišsigąskite, nes pats VIEŠPATS, tavo Dievas, eina su tavimi: jis tavęs vieno nepaliks ir nuo tavęs nepasitrauks“. (Įst 31:6)

Commit_to_Lord_whatever

  • Pats VIEŠPATS eina pirma tavęs. Jis bus su tavimi, tavęs vieno nepaliks ir tavęs neapleis. Nebijok ir neišsigąsk!“ (Įst 31:8)
  • VIEŠPATS yra mano šviesa ir išgelbėjimas, ko turėčiau bijotis? VIEŠPATS yra mano gyvenimo tvirtovė, prieš ką turėčiau drebėti? (Ps 27:1)
  • VIEŠPATIES angelas saugo tuos, kurie pagarbiai jo bijo, ir juos išgelbsti. (Ps 34:8)
  • Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė, visad arti pagalba varguose. Todėl nebijome, nors ir žemė sverdėtų, nors kalnai griūtų į jūrų gelmę; net jei jų vandenys šėltų ir putotų, kalnai drebėtų nuo jų šėlimo.  (Ps 46:2-4)
  • Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi! (Jn 14:27)
  • Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“  (Jn 16:33)
  • Niekuo perdaug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. (Fil 4:6-7)
  • Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo Dvasią. (2 Tim 1:7)

Do_in_Love

 • Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. (Žyd 13:8)

 

Daugiau susijusių temų:

7 patarimai, kaip išrinkti tobulą gimtadienio dovaną

Idėjos užrašams ant marškinėlių

Dovanos gimtadienio proga vyrams